Ambitie

We willen de wereld laten genieten van onze bieren, consumenten op het juiste moment het juiste bier kunnen bieden en onze klanten mooie moutsoorten aanbieden. Dat was en is onze ambitie. Ook een pandemie verandert daar niets aan. Het is een voordeel gebleken dat we in zoveel landen, markten en segmenten actief zijn en daardoor risico’s spreiden. Door waar nodig aanpassingen te doen, is het ons gelukt om onze klanten en consumenten te blijven bereiken. Ondanks de crisis waarin wij ons bevinden, is het dankzij proactief kostenmanagement gelukt om zwarte cijfers te schrijven. Door zeer actief te sturen op werkkapitaal hebben wij daarnaast de cash-positie van de onderneming verder kunnen versterken. Zodoende is onze groeistrategie overeind gebleven. Swinkels Family Brewers is financieel gezond en we werken onverminderd door aan onze ambitie: ons familiebedrijf nog mooier doorgeven aan de volgende generaties.

Resultaten 2021

Omzet 2021

€ 835,5

miljoen

Omzet 2020

€ 773,2

miljoen

Zowel in de retail als de horeca steeg de omzet ten opzichte van ‘lockdownjaar’ 2020.

Hoewel 2021 opnieuw een jaar was vol uitdagende omstandigheden zoals COVID-19, politieke onrust in Ethiopië en wereldwijde prijsstijgingen, zijn de financiële resultaten fors hoger dan die van vorig jaar. De omzet steeg ten opzichte van 2020 met 8% naar € 835,5 miljoen.

De omzet kon toenemen doordat de biermarkt zich deels herstelde. Zowel in de retail als de horeca steeg de omzet ten opzichte van ‘lockdownjaar’ 2020. Ook de omzet van Holland Malt liet groei zien als gevolg van een goed gevuld orderboek en hogere gerstprijzen. Door de groei van de omzet, de focus op onze strategische merken en de voortgang van doorgevoerde kostenmaatregelen steeg de EBITDA met maar liefst 26 procent, van € 70,0 miljoen in 2020 naar
€ 88,2 miljoen in 2021.

 • Resultaten per divisie
  Resultaten per divisie
 • Resultaten per divisie

  Swinkels Family Brewers

  De bierdivisie laat met groei in de omzet een krachtig herstel zien na het uitzonderlijk moeilijke jaar 2020. Die groei is bovendien breedgedragen: alle business units binnen de divisie laten een beter resultaat zien dan vorig jaar.

  Export heeft het bijzonder goed gedaan. Vooral het Midden-Oosten en Afrika laten een sterke groei zien, met name door 0.0% en malt.

  België en Nederland laten vergeleken met vorig jaar een mooi herstel zien, maar de resultaten staan nog wel onder druk door de horecasluitingen en langdurige beperking van de openingstijden. Horecazaken in België en Nederland waren aan het begin van 2021 gesloten als gevolg van COVID-19-lockdowns. Eind 2021 moesten horecazaken in Nederland sluiten, terwijl horecazaken in België hun sluitingstijd verplicht vervroegden. Het omzetverlies in de horeca door de (gedeeltelijke) lockdowns is gecompenseerd in de periode dat de horeca wel open was, waardoor de omzet uiteindelijk hoger is dan in 2020. Nederlandse horecaondernemers die van ons bedrijf een pand huren, hebben we ook in 2021 ondersteund met huurkorting en betalingsregelingen, waardoor huuropbrengsten opnieuw lager uitkomen dan voorheen.

  Ook de omzet in de retail steeg ten opzichte van vorig jaar. Landen waar we alleen via retail verkopen, zoals Italië en Frankrijk, presteerden opnieuw beter dan gebudgetteerd.

  Holland Malt
  De moutdivisie laat ondanks COVID-19 weer mooie cijfers zien, het resultaat steeg fors ten opzichte van 2020. Een gevolg van volumegroei, maar ook van prijsontwikkeling in de markt.

  Habesha
  Als gevolg van het gewapend conflict hebben we in een aantal Ethiopische regio’s ons bier niet kunnen verkopen. Ondanks alle onrust draaide Habesha hogere volumes dan vorig jaar, terwijl de winstgevendheid mede dankzij kostenbesparingen goed op peil is gebleven. Een prestatie om trots op te zijn. Vanwege devaluatie van de lokale valuta (birr) is de netto-omzet omgerekend in euro’s helaas lager uitgevallen.

 • Veranderingen in de organisatie
  Veranderingen in de organisatie
 • Veranderingen in de organisatie

  Twee bedrijfsbrede, meerjarige, interne programma’s zorgden ook in 2021 voor veranderingen in de organisatie.

  ‘Design-the-base’ is een reorganisatieprogramma dat het bedrijf voorziet van een optimale basis voor groei in de toekomst. Voor het totale programma is in 2020 een voorziening gevormd van € 3,9 miljoen om de komende jaren een sociaal plan en ontslagvergoedingen te financieren. Deze voorziening is conform de planning in 2021 gedeeltelijk gebruikt. 

  Intelligente Brouwerij is een digitaal transformatieprogramma gericht op het creëren van een geharmoniseerd digitaal platform, met uniforme dataverzameling, betere informatie- en analysevaardigheden en workstream-optimalisatie. In 2021 bedroeg de investering hierin € 15,8 miljoen. Ook de komende jaren zullen we hierin blijven investeren.

 • Liquiditeit
  Liquiditeit
 • Liquiditeit

  In 2021 hebben we weer veel aandacht besteed aan ons werkkapitaal. Dit hebben we gedaan door het tijdig innen van openstaande bedragen van klanten en door nieuwe betaalafspraken te maken met leveranciers. Waar mogelijk zijn voorraden teruggebracht. We hebben onze supplier finance programma’s met geselecteerde leveranciers verder uitgebreid. Bij Holland Malt hebben we ons receivables finance programma ingezet bij meer klanten. Als gevolg van de aandacht voor het werkkapitaal daalt het werkkapitaal fors ten opzichte van eind 2020. De liquiditeitsratio bedraagt 0,89 (2020: 1,04).

  Hierdoor hebben we in 2021 onze volledige schuld aan kredietinstellingen en onze uitgestelde betalings­verplichtingen kunnen afbetalen. Als gevolg hiervan heeft het bedrijf per balansdatum geen schulden meer aan kredietinstellingen in Nederland. 

 • Kasstroom
  Kasstroom
 • Kasstroom

  De netto kasstroom van het bedrijf was negatief (€ 12,3 miljoen). De inkomende kasstromen uit operationele activiteiten (€ 140,1 miljoen) zijn aangewend voor investeringsactiviteiten (€ 91,1 miljoen) en financieringsactiviteiten (€ 61,3 miljoen).

  De negatieve netto kasstroom over 2021 is vooral het gevolg van drie ontwikkelingen:

  • De inkomende kasstroom uit operationele activiteiten was hoger dan voorgaand jaar door de hogere omzet en de aandacht voor de beheersing van het werkkapitaal.
  • De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten was hoger dan in 2020 door investeringen zoals de Intelligente Brouwerij en door de verwerving van groepsmaatschappijen.
  • De uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten was lager dan voorgaand jaar door lagere aflossingen van schulden aan kredietinstellingen.
 • Belastingen
  Belastingen
 • Belastingen

  Als familiebedrijf voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om via belastingen ons steentje bij te dragen aan de samenleving. We streven naar een transparante relatie met de belastingdiensten in binnen- en buitenland.

  Alle interne verrekenprijzen van Swinkels Family Brewers zijn ‘at arm’s length’ vastgesteld en voldoende gedocumenteerd op basis van de door OESO* vastgestelde transfer pricing-principes. Daarnaast onderschrijven we onder meer het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) programma van de OESO. Swinkels Family Brewers streeft ernaar het juiste bedrag aan belastingen op de juiste plaats op het juiste moment te betalen. Het belastingbeleid is ook te vinden op onze website: Beleid Belastingen

  Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,9% (2020: 24,6%), waarbij het gewogen gemiddelde tarief is berekend op basis van de resultaten vóór belastingen in de verschillende belastingjurisdicties. De belastinglast in de winst-en-verliesrekening over 2021 bedraagt € 9.706 duizend, ofwel 26,1% van het resultaat vóór belastingen (2020: 26,4%).

  * Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 

  In 2021 betaalden we € 0,7 miljoen aan vennootschapsbelasting, € 132,2 miljoen aan accijnzen en € 73,6 miljoen aan overige belastingen.

  Overige belastingen bestaan voor € 41,9 miljoen uit btw, voor € 31,0 miljoen uit loonbelastingen en sociale lasten en voor € 1,7 miljoen uit overige belastingen.

Resultaten per regio

Omzetverdeling over de wereld in 2021
Figuur: Omzetverdeling over de wereld in 2021
Projectverhaal

Welcome to the family:
Uiltje Brewing Company,
passie in blik


Lef is kenmerkend voor de familie. En stilstand is achteruitgang.

Thijs Thijssen,
Algemeen directeur
business unit craft
Robbert Uyleman,
Creatief directeur
Uiltje Brewing Company
Ruben Korthuis,
Algemeen directeur
Uiltje Brewing Company

Een overname tijdens een pandemie? Dan moet er wel veel vertrouwen zijn. En dat klopt ook. “Uiltje Brewing Company is een innovatief merk met veel mogelijkheden”, vertelt Thijs Thijssen, algemeen directeur van de businessunit craft.

“De coronacrisis was voor ons bedrijf geen reden om onze groeistrategie los te laten”, verklaart Thijssen de overname. “Lef is kenmerkend voor de familie. En stilstand is achteruitgang.” En Uiltje Brewing Company stond op een kruispunt: de maximale brouwcapaciteit kwam in zicht. “De coronacrisis was voor ons reden om ons direct op de consument te richten. Daardoor draaiden we ons beste jaar ooit”, legt algemeen directeur Ruben Korthuis uit. “Voor extra brouwcapaciteit was een nieuwe investering nodig. Maar als je groeit, wordt de wereld ook complexer. Je netwerk wordt belangrijker en toegang tot de markt lastiger. Aansluiting bij een brouwer met meer dan 300 jaar ervaring bleek veel voordelen te hebben. We kozen bewust voor een familiebedrijf, want zo voelen we ons zelf eigenlijk ook.” “Uiltje is een fris, innovatief merk met veel mogelijkheden, goede cijfers en geweldige bieren. Een prima match met Swinkels Family Brewers”, reageert Thijs Thijssen.

F*cking great beer in blik

Robbert Uyleman begon in 2012 met het brouwen van India Pale Ale (IPA), extra hoppig bier: ‘IPA’s zijn zo uniek en waren hier toen nog amper te krijgen.” Inmiddels verkoopt Uiltje 300(!) verschillende bieren en daar komen er elk jaar zo’n zeventig bij. Allemaal met een uniek recept, de meeste eenmalig. Vanuit de verfrissende missie: ‘to create f*cking great beer’ worden naast IPA’s bijvoorbeeld een weizen met een vleugje ananas en een blond met een hint van limoncello gebrouwen. En zware bieren met tot wel 21 procent alcohol. Gemene deler? “Versheid, hop en blik”, vertelt Uyleman, creatief directeur van ’t Uiltje. “In blik komt de versheid van ons bier het best tot zijn recht.”

Gezond groeien

Uyleman: “We zijn er supertrots op dat we samen met de Molen de enige twee Nederlandse brouwerijen zijn in de RateBeer top 100. En we willen nog beter worden. Daarbij blijven we focussen op het creatieve aspect, op vernieuwende bieren maken en mooie concepten neerzetten vanuit onze passie.” Korthuis: “Wij zijn zo wendbaar als een speedboot en merken dat Swinkels daar goed bij aansluit. Met zo’n grote paraplu boven ons kunnen we echt groeien op een gezonde en steady manier. Zodat we kunnen opschalen en blijven voldoen aan de vraag.”

UITDAGING

Hoe zorg je voor beschikbaarheid
tijdens een pandemie?

COVID-19 heeft wereldwijd een grote invloed op de economie, ook in 2021. Productiecapaciteit en beschikbaarheid van grondstoffen en halffabricaat staan onder druk. Dit vertaalt zich in (sterk) oplopende prijzen en levertijden. Hoe zorg je ervoor dat de bedrijfsvoering hier geen hinder van ondervindt, zodat de consument kan blijven genieten van zijn (alcoholvrije) bier?

Als in 2021 de pandemie het tweede jaar beleeft, beginnen we de effecten ervan op de wereldeconomie goed te zien. Een groot aantal factoren speelt een rol. Uitstel van investeringen, gebrek aan arbeidscapaciteit, op slot gaan van belangrijke wereldhavens (in onder andere China) en verstoringen in supply chains. Producten en grondstoffen waarover we ons eerder geen zorgen hoefden te maken, kennen ineens grote verschillen in vraag en aanbod.

Stijging in prijzen en levertijden

De onbalans op de wereldmarkt leidt tot prijsverhogingen. Zo is de containerprijs in 2021 vertienvoudigd, verviervoudigde de houtprijs en stegen aan het eind van het jaar de energieprijzen sterk. Ook wij moesten noodgedwongen prijsaanpassingen doorvoeren. Een andere uitdaging bleek de levertijd van grondstoffen en halffabricaten. Waar we voorheen konden uitgaan van een levertijd van enkele weken, werden dat nu soms enkele maanden. Door deze onzekerheid besloten bedrijven grote voorraden aan te leggen. De capaciteit in de markt is hier niet op berekend, met verstoringen en prijsstijgingen tot gevolg. 

We zijn geconfronteerd met de effecten van de verstoringen bij bijvoorbeeld de inkoop van gerst, hout en karton. Ook de vraag naar blik steeg enorm. De consument die lange tijd niet in de horeca terechtkon, kocht meer bier in blik via de supermarkt. Eén van onze leveranciers kreeg te maken met een aanval van ‘ransomware’ en had geen inzicht meer in zijn voorraad of leveringen.

Door grote inzet van ons inkoopteam hebben we de uitdagingen het hoofd weten te bieden. Meer dan ooit hebben we in 2021 gezien hoe essentieel leveranciers en partners zijn op wie je kunt rekenen. Contracten zijn onmisbaar, maar juist die goede relatie zorgde dat we met elkaar vaak tot oplossingen konden komen. 

Circulair inkopen

Ondanks de uitdagingen in beschikbaarheid van grondstoffen hebben we ook prioriteit gegeven aan onze circulaire doelstellingen op het gebied van inkoop. In 2022 zetten we – met ondersteuning van de data uit de Intelligente Brouwerij – nog meer in op anticiperen in inkoop en slim voorraadbeheer. En zullen we blijven investeren in en samen optrekken met onze partners. 

Projectverhalen

 • Verschillende projecten en investeringen dragen bij aan de gerealiseerde groei in 2021. Lees hier meer over een aantal van deze projecten.
 • Projectverhaal
  200 jaar Rodenbach: 137 prijzen
 • Projectverhaal

  200 jaar Rodenbach: 137 prijzen

  In 1821 brouwde de familie Rodenbach voor het eerst bier. Dat lieten ze in de legendarische eikenhouten foeders (vaten) rijpen. In 2021 vierden we het 200-jarig bestaan, ondanks de geldende beperkingen door COVID-19. Met als hoogtepunt de creatie van een jubileumbier: Rodenbach Red Tripel. De brouwmeesters trokken alle registers van de brouwkunst open en laten zien hoe springlevend deze 200-jarige Vlaamse nog is.

  Het waren Amalia Rodenbach en haar broers Alexander, Pedro en Ferdinand Gregoor die tweehonderd jaar geleden hun kersverse brouwerij ten doop hielden. Vandaag de dag behoren de op eikenhout gerijpte Vlaams roodbruine bieren tot het vloeibaar erfgoed van België. Het zijn klassiekers die in binnen- en buitenland worden geroemd om de unieke smaak. “Wij zijn de rentmeesters van een historisch productieproces”, zegt algemeen directeur van Rodenbach Rudi Ghequire. “Mede door de geografische locatie en de unieke traditie van rijping op 294 legendarische eikenhouten foeders heeft het bier een bijzondere aciditeit, vergelijkbaar met die van wijn.” Ruim 137 prijzen, behaald op toonaangevende bierwedstrijden, bevestigen die bijzondere kwaliteit.

  We schrijven geschiedenis

  In juni verscheen het rijk geïllustreerde jubileumboek ‘Rodenbach schenkt & schrijft geschiedenis’ [LINK]. Hierin leren we de Rodenbachs kennen als geslacht van brouwers, militairen, dichters, ondernemers, revolutionairen en politici. Een geslacht dat zelfs een rol speelde bij de totstandkoming van België. De lezer wordt meegenomen in de geheimen van Vlaams roodbruin bier én de culinaire mogelijkheden daarvan. Zo presenteert chef Tim Boury van het Roeselaars tweesterrenrestaurant Boury een driegangenmenu, begeleid met de Rodenbach-bieren. Daarnaast zetten tien chefs er een klassiek recept mee naar hun hand.

  Geridderd

  De brouwerij in Roeselare was eind oktober het podium van het Feest van Koning Gambrinus van de Ridderschap van de Roerstok der Belgische Brouwers. In de eeuwenoude foederkelders werden onder anderen Pieter en Gijs Swinkels en Eric Meersman, alle drie werkzaam bij Royal Swinkels Family Brewers, tot ridder geslagen vanwege hun positieve bijdrage aan het Belgisch Bier.

  Rodenbach RedTripel

  Het ontwikkelen van een hoogalcoholisch bier met behoud van de eigenheid van Rodenbach was de kroon op het jubileumjaar. Rudi: “De zachtzure frisheid, zo eigen aan onze bieren, zorgt voor een verfrissend complexe en goed doordrinkbare Rodenbach tripel.”

  Feestuitgaves

  ‘Rodenbach schenkt & schrijft geschiedenis’ is (ook in Franse en Engelse vertaling) te koop via www.S-HOP.be. Het boek verscheen in juni en december van het jubileumjaar in een speciale feestbox.

  Rodenbach Red Tripel (8,2 vol % alc.), gebotteld in een zwart gecoate 75 cl champagnefles, is nog steeds verkrijgbaar in de horeca, bij bierspeciaalzaken en in sommige supermarkten.

 • Projectverhaal
  Intelligente Brouwerij maakt zich klaar voor take-off
 • Projectverhaal

  Intelligente Brouwerij maakt zich klaar voor take-off

  Slim, datagestuurd werken

  Ons bedrijf groeit hard. We werken op steeds meer locaties en met steeds meer partners en leveranciers. Dat maakt eenduidige afspraken en meetbare processen nodig. Een intelligente brouwerij verzamelt, combineert en analyseert data om zo efficiënter en effectiever te werken. Denk bijvoorbeeld aan data uit het inkoopproces (tenders, contracten, orders, goederenontvangst, planning en facturen). Of data van onze slimme machines over onderhoud.

  Intelligente brouwerij betekent ook dat iedereen werkt op dezelfde manier. Vaste processen zorgen voor meer effectiviteit en bruikbare data. Data zijn onmisbaar om onze consumentenbelofte waar te kunnen maken: ‘voor elk moment een passend bier’.

  De bouw van de Intelligente Brouwerij vraagt veel tijd en energie van de hele organisatie. We werken er al jaren met man en macht aan.

  Resultaten 2021

  Het afgelopen jaar was voor de Intelligente Brouwerij opnieuw vooral een jaar van bouwen. We zetten weer een aantal stappen richting de realisatie van de intelligente brouwerij die wij voor ogen hebben. Aan het eind van 2021 ging Opcenter live, het deel van het systeem met alle productdata en -specificaties. Daarnaast gingen onze HR collega’s over op SuccessFactors wat een andere manier van werken als resultaat heeft.

  Om klaar te zijn voor het onderhoud van de toekomst, stappen we over naar een nieuw systeem voor onderhoud. Dit betreft het onderhoud van (brouw)installaties bij onze productielocaties, zoals Roeselare en Steenhuffel, maar ook taptechniek, service en onderhoud voor horeca en evenementen.

  Hiervoor zijn in 2021 al flinke voorbereidingen getroffen. In totaal gaan honderd collega’s op een andere manier werken. Joost Jonker, manager maintenance: “We gaan over op een nieuw systeem van SAP. Uitgangspunt is dat het onderhoud op álle productielocaties straks hetzelfde is ingericht. Door de onderhoudsprocessen te standaardiseren, kunnen we elkaar in de toekomst beter ondersteunen en samen de techniek naar een hoger plan brengen. Daarnaast komt voorspellend onderhoud hiermee binnen ons bereik. Via data uit onze eigen machines weten we waar storingen mogelijk zullen gaan optreden. Zo kunnen we proactief ingrijpen.”

  In 2022 staat voor locatie Lieshout de livegang gepland van de Intelligente Brouwerij. Locatie Lieshout stapt dan volledig over op het nieuwe centrale platform. Een mijlpaal. Op dat moment werkt iedereen op dezelfde manier en is de kwaliteit van informatie flink toegenomen. Dat levert een enorme vereenvoudiging in de business op.

  Blik vooruit: directe invloed op de performance

  Na 2022 zal de Intelligente Brouwerij ook op alle andere locaties worden uitgerold. Dan kunnen we met uitwisselbare informatie wereldwijd de schaalgrootte in ons bedrijf beter benutten. Onze service aan onze (horeca)klanten is dan wereldwijd nog professioneler, ondersteund door digitale oplossingen. Digitale dashboards bieden op ieder moment actueel overzicht. Dit heeft een positief effect op de performance van ons bedrijf. We kunnen dan de uitdagingen die er liggen, of het nu gaat om productie, inkoop, verpakking, verkoop of welk ander cruciaal thema ook, optimaal aangaan. De Intelligente Brouwerij is een lerend systeem, wat betekent dat de voordelen in 2022 en ook de jaren daarna alleen maar toenemen.

 • Projectverhaal
  Online kanaal wordt volwassen
 • Projectverhaal

  Online kanaal wordt volwassen

  De snelle groei van ons online kanaal heeft zich in 2021 doorgezet. Het sluiten van de horeca als gevolg van COVID-19 droeg hier direct aan bij. E-commerce is ook om andere redenen ‘here to stay’: het is een maatschappelijke trend dat consumenten vaker en meer dranken online bestellen. Wij hebben hierop ingespeeld door ons online aanbod verder te professionaliseren en uit te breiden. Het ‘derde’ kanaal is volwassen geworden en beslaat nu een significant aandeel van onze totaalverkoop.

  Online beschikbaar voor de consument

  Onze aanwezigheid is niet meer weg te denken uit het online landschap. In 2021 realiseerden we de volgende websites en webshops voor consumenten:

  • We realiseerden een nieuwe Britse webshop voor alle in het Verenigd Koninkrijk beschikbare merken [CraftedBier – Buy Craft Beer Online, Craft Beer Free UK Delivery]
  • Voor onze Bavaria Malt Drinks, alcoholvrije drankjes op basis van mout en voornamelijk populair in het Midden-Oosten en Afrika, realiseerden we een website met informatie in het Engels, Frans en Arabisch: website Bavaria Malt Drinks.
  • Hollandia, de pils waarvan de populariteit met name in landen buiten Nederland blijft stijgen, kreeg in 2021 een eigen website.
  • Voor drie van onze Belgische merken ontwikkelden we in 2021 een eigen website: Estaminet, Rodenbach en Cornet. De consument vindt hier informatie over de bieren en het brouwproces.
  • De webshop voor al onze in België verkrijgbare merken S-hop.be groeide aanzienlijk.
  • Diverse van onze brouwerijen hebben nu eigen webshops, zoals brouwerij de Molen en Uiltje Brewing Company.
  • Ook via belangrijke retailers zijn we online prominent aanwezig, zoals op ah.nl en jumbo.nl. Onze online zichtbaarheid hier hebben we in 2021 uitgebreid en geoptimaliseerd, wat we terugzien in de resultaten. De omzet van retail online groeide mede als gevolg van COVID-19 in zijn geheel fors. Onze resultaten weten dat groeipercentage te overtreffen.
  • Hetzelfde geldt voor platforms van pure players zoals Picnic en Crisp, en onze aanwezigheid op online marktplaatsen zoals Amazon.
  • Ook in het aanbod van flitsbezorgers zoals Getir, Flink en Gorillas zijn we vertegenwoordigd.
  • Net als in bierwebshops zoals Beerwulf, Beer52, Flavourly en BeerHawk, en op cadeauplatforms als Greetz.
  • In 2021 openden we een nieuwe Nederlandse webshop voor ons portfolio van speciaalbieren en craft soda’s: daretodrinkdifferent.nl.
  Nieuw: Dare to Drink Different

  Met Dare to Drink Different (DtDD) lanceerden we in 2021 een platform voor de consument én de horeca dat zich richt op smaak. De naam zegt het al: hiermee dagen we klanten en consumenten uit nieuwe merken te ontdekken en ook craftbieren te proberen. Dat doen we door volop informatie te delen over de verschillende bierstijlen via dit nieuwe platform en proefboxen met verschillende bieren beschikbaar te stellen.

  DtDD is een crosschannel-platform, dat een herkenningspunt zal worden in de horeca, online, in de supermarkt én op evenementen. In de horeca presenteren we vanuit Dare to Drink Different bijvoorbeeld de wisseltap. Deze tap met meerdere speciaalbieren maakt het de consument makkelijker eens een ander biertje te proberen. In de retail is DtDD te herkennen aan de speciale displays. In 2022 krijgt de lancering van DtDD een groots vervolg met een uitgebreide campagne.

  Online beschikbaar voor horecaklanten in Nederland en België

  Ook onze horecaklanten maken een shift naar het online kanaal. Momenteel bestelt 85 procent van onze horecaklanten in Nederland online via onze website sfbhoreca.nl.

  In het najaar van 2021 lanceerden we het bestelplatform sfbhoreca.be. In België is online bestellen voor de groothandel daarmee nu ook mogelijk. Traditiegetrouw plaatst Belgische horeca bestellingen via de groothandel. Het is goed om te zien dat deze groothandels de weg naar het nieuwe platform goed weten te vinden. Veertig procent bestelde in het vierde kwartaal van 2021 al online in plaats van via e-mail, telefoon of fax. Hiermee is een enorme efficiëntieslag gemaakt.

  Globalisering social media-strategie

  “In 2021 hebben we een strategisch framework neergelegd voor onze biermerken op social media”, vertelt digital mediamanager Marloes Weerd. “Social media zijn het meestgebruikte online advertising kanaal voor onze merken wereldwijd. Door marketingmaterialen en content te ontwikkelen die wereldwijd kunnen worden gebruikt, zorgen we voor meer synergie en efficiëntie tussen onze divisies. We adverteren met de content volgens de advertising strategie die ook deel uitmaakt van het social media framework. Door deze consistente advertising aanpak zetten we ons advertising budget effectiever in.”

  Blik vooruit: plannen voor 2022

  “2021 was voor onze afdeling vooral het jaar van veel speedbootjes het water op sturen”, zegt e-commercemanager Annemarie Steenbergen. “De vaart van deze vloot gaan we in 2022 verder finetunen. We willen er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat de online klant bij ons terug blijft komen. Met de data van alle nieuwe en bestaande websites kunnen we daarvoor de juiste beslissingen nemen. Het is ook ons doel om in 2022 de webshops nog meer direct te integreren in de informatieve consumentenwebsites van onze merken. We hebben het afgelopen jaar onze consumentendatabase verder uitgebouwd in het kader van ons programma Intelligente Brouwerij. Die gaat ons helpen een steeds persoonlijker aanbod en gepersonaliseerde content te creëren en klantcontact te registreren.”

  In 2022 focussen we op de winnende platforms. In de retail kiezen we ook voor geselecteerde partnerships. Natuurlijk blijven we daarbij openstaan voor innovatie en nieuwe kansen. Zo gaan we ook een online bestelplatform voor de Britse horeca lanceren.

Productintroducties


Vanuit de wens om voor elk moment op elke plaats een passend bier te kunnen bieden, blijven we bouwen aan ons bierportfolio. In 2021 brachten we deze nieuwe producten op de markt.
icon
Brouwerij de Hoorn (BE)

Cornet Alcohol-free

Laagalcoholisch bier.
Geïntroduceerd in Nederland.

icon
Brouwerij de Hoorn (BE)

Cornet Spirit

Bierdestillaat.
Geïntroduceerd in Nederland België.

icon
Brouwerij de Hoorn (BE)

Estaminet Refined Lager

Pilsener.
Geïntroduceerd in Nederland.

icon
Bierbrouwerij de Koningshoeven (NL) & BrewDog (VK)

Practise what you preach

Quadrupel.
Wereldwijd geïntroduceerd.

icon
Rodenbach (BE)

Rodenbach Red Tripel

Tripel.
Geïntroduceerd in Nederland, België en export.

icon
De Molen (NL) & Rodenbach (BE)

De Molen Wieken & Krieken

Barley Wine.
Geïntroduceerd in de webshop van De Molen.

icon
De Molen (NL) & Uiltje Brewing Company (NL)

De Molen Hop & Drop

Export Porter.
Geïntroduceerd in de webshop van De Molen.

icon
Bierbrouwerij de Koningshoeven (NL)

La Trappe Nillis

Alcoholvrij bier.
Geïntroduceerd in het proeflokaal van Bierbrouwerij de Koningshoeven.

icon
Bavaria (NL)

Bavaria Malt Cola

Malt bier.
Geïntroduceerd in de MEA regio.

icon
Bavaria (NL)

Hollandia Light

Light pilsener.
Geïntroduceerd in Latijns-Amerika.

icon
Brouwerij Palm (BE)

Steenbrugge blond 0.0

NAB.
Geïntroduceerd in Nederland (AH).

icon
Bavaria (NL)

Bavaria 0.0% pils 12 krat

NAB.
Geïntroduceerd in Nederland.

icon
Bavaria (NL)

Bavaria Bokbier 2021

Bokbier.
Geïntroduceerd in Nederland.

Klik hier om meer productintroducties uit 2021 te laden

Productinnovaties


Naast nieuwe producten, innoveerden we ook binnen ons bestaande portfolio om onze producten nog beter te laten aansluiten op de wens van de consument.
icon
Habesha

Habesha Retailpack

Geïntroduceerd in Ethiopië

icon
Bavaria

Bavaria 0.0%
in krat

Geïntroduceerd in Nederland.

icon
Hollandia Beer

Nieuw design Hollandia Beer

Wereldwijd geïntroduceerd.

icon
Cornet

Cornet krat

Geïntroduceerd in België.

icon
Habesha

Habesha tapbier

Geïntroduceerd in Ethiopië.

Prijzen

Dat het assortiment bieren in het portfolio van Swinkels Family Brewers van hoge
kwaliteit is, blijkt uit de prijzen die we met onze bieren winnen.

European Beer Star

World Beer Awards 1/2

World Beer Awards 2/2

Brussels Beer Challenge

Dutch Beer Challenge

Brouwerij de Molen