We blijven als familiebedrijf onze blik vooruit houden en gefocust op de toekomst. Toch kijken we graag ook even terug naar de resultaten van 2021. Op medewerkersniveau, maar ook op financieel en mvo-niveau. Op deze pagina vind je de visie van onze medewerkers, maar ook onze financiële en mvo-kerncijfers.

Onze medewerkers over 2021

Het samenwerken, flexibel handelen en de blik vooruit van onze medewerkers hebben ervoor gezorgd dat onze activiteiten het afgelopen jaar vlekkeloos hebben kunnen doorlopen. Daarom laten we onze medewerkers graag aan het woord over hoe zij het jaar beleefd hebben, maar ook waar zij in 2022 naar uitkijken.

20
21

Onze financiële kerncijfers

icon

Netto-omzet
(in miljoenen euro’s)

835,5

773,2 (2020)

897,0 (2019)

854,4 (2018)

792,3 (2017)

icon

EBITDA
(in miljoenen euro’s)

88,2

70,0 (2020)

94,2 (2019)

99,7 (2018)

84,8 (2017)

icon

Investeringen in vaste activa
(in miljoenen euro’s)

47,4

38,5 (2020)

71,2 (2019)

79,8 (2018)

87,8 (2017)

icon

Solvabiliteit

52,1

47,2 (2020)

46,8 (2019)

51,1 (2018)

52,5 (2017)

icon

Liquiditeit

0,89

1,04 (2020)

1,52 (2019)

1,37 (2018)

1,24 (2017)

icon

Net debt/EBITDA

-0,3

0,8 (2020)

1,6 (2019)

1,1 (2018)

0,9 (2017)

20
21

Onze mvo-kerncijfers

icon

Circulariteit
Circulariteitsscore

56%

52% (2020)

40% (2019)

30% (2018)

icon

Circulariteit
Energieverbruik (MJ/hl)

99

108 (2020)

128 (2019)

123 (2018)

icon

Circulariteit
CO2-uitstoot (kton)

83

82 (2020)

126 (2019)

118 (2018)

icon

Circulariteit
Waterverbruik (hl/hl bier)

4,2

4,1 (2020)

4,2 (2019)

4,2 (2018)

icon

Veiligheid en welzijn
Ongevalsfrequentie (ongevallen met verzuim
per 100 fte)

1,9

1,00 (2020)

1,04 (2019)

1,35 (2018)

icon

Veiligheid en welzijn
Ziekteverzuim

4%

3,4% (2020)

2,7% (2019)

2,8% (2018)

icon

Veiligheid en welzijn
Aantal fte (exclusief buitenlandse verkoopkantoren)

1.580

1.569 (2020)

1.629 (2019)

1.615 (2018)

icon

Verantwoord alcoholgebruik
Percentage alcoholvrij of laagalcoholisch (3,5%) van totale verkochte biervolume

12,2%

10,7% (2020)

8,7% (2019)

8.6% (2018)