Ook 2021 was door de invloed van de pandemie een jaar met extra toezicht. De raad van commissarissen kwam vaker dan in andere jaren online en waar mogelijk live bij elkaar voor overleg. Daarnaast kwamen er tussen de reguliere vergaderingen door (online) updates van de raad van bestuur. Ook had de voorzitter van de raad van commissarissen geregeld bilateraal overleg met de voorzitter van de raad van bestuur.

De auditcommissie kwam twee keer bij elkaar voor het bespreken van de jaarrekening en voor het bespreken van het budget. De remuneratiecommissie kwam drie keer bij elkaar. De jaarvergadering vond opnieuw online plaats. De samenstelling van de raad van commissarissen is in 2021 gelijk gebleven.

Foto: raad van commissarissen met v.l.n.r. Jan Willem Baud, Caroline van Nieuwkerk, Eric Lauwers, Ad Ruijs en Annemiek van Melick.

Het navigeren door de crisis was het hele jaar door hetbelangrijkste punt van aandacht.

COVID-19 

De raad van commissarissen (hierna: rvc) heeft uitgebreid stilgestaan bij de gezondheids- en kostenmaatregelen die zijn genomen om schade aan de onderneming en het bedrijfsresultaat als gevolg van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken. Het navigeren door de crisis was het hele jaar door het belangrijkste punt van aandacht, waarbij de rvc tevreden is met de acties vanuit de raad van bestuur. De rvc staat pal achter het beleid van de raad van bestuur en is van mening dat deze raad van bestuur zeer toegankelijk communiceert naar alle lagen in het bedrijf. Iets wat de rvc juist tijdens een pandemie extreem belangrijk acht.

Financiële doelstellingen

In de budgetten was geen rekening gehouden met nieuwe lockdowns. De rvc stelt tevreden vast dat ondanks de lockdowns de gestelde doelen zijn behaald. Het is een groot compliment aan de raad van bestuur dat de doelstellingen ondanks drie grote en onverwachte tegenslagen (lockdowns, kosteninflatie en oorlog in Ethiopië) zijn behaald. Dat is een mooie prestatie.

Hoofdthema’s

Het belangrijkste onderwerp voor 2021 was opnieuw de onderneming op de juiste manier door de crisis loodsen. Daarnaast heeft de rvc zich gebogen over belangrijke strategische hoofdthema’s: het programma Intelligente Brouwerij, de circulariteitsambitie, de winnende familiecultuur, het programma Design the Base en de meerjarenstrategie.

We hebben samen met
de raad van bestuur
de meerjaren-strategie verder aangescherpt.

Meerjarenstrategie

De raad van bestuur heeft samen met de raad van commissarissen gedurende het jaar uitgebreid stilgestaan bij de meerjarenstrategie. Deze strategie is verder aangescherpt, met als doel de winstgevendheid van de onderneming te vergroten. Door een diepgaande analyse is doorgrond welke onderdelen van het bedrijf nog ruimte voor groei bieden en waar een koerswijziging mogelijk nodig is. De opgestelde meerjarenaanpak moet voor structurele verbetering zorgen. De rvc schaart zich volledig achter het beleid van de raad van bestuur.

Uitbreiding 

In 2021 is Uiltje Brewing Company overgenomen, een kleine brouwerij in Haarlem met een aansprekend craftbiermerk. Deze overname vormt een mooie aanvulling op het portfolio.

Winnende familiecultuur

De rvc vindt het bewaken van een gezonde en goede cultuur van wezenlijk belang voor de onderneming. Samen winnen is daarbij het uitgangspunt en daarom wordt gewerkt aan de ‘winnende familiecultuur’. Hiermee onderscheidt het bedrijf zich van andere in de sector. Voor het eerst eindigde Swinkels Family Brewers in de top 10 van meest aantrekkelijke werkgevers van Nederland (in de profitsector) in het jaarlijkse Employer brand research van Randstad. De rvc stemt er ook van harte mee in dat de winnende familiecultuur met de nieuw geformuleerde purpose ‘seeing the world as our family’ meer expliciet is gemaakt.

De koers is uitgezet, 2022 is het eerste jaar van de uitvoeringvan een nieuw strategisch plan.

Circulariteit

De rvc kijkt naar en adviseert voor de lange termijn. Circulariteit is een goed voorbeeld van een thema dat pas op de langere termijn echt effect krijgt voor de onderneming en haar omgeving. De rvc is blij met alle initiatieven op het gebied van circulariteit en ondersteunt deze volledig. De grote duurzaamheidsinvestering in Holland Malt zal de komende jaren naar verwachting een goede bijdrage leveren aan de circulariteitsdoelstellingen, zoals gerapporteerd in de Swinkels Circularity Index.

Evaluatie

In 2021 is voor het eerst het functioneren van de raad van commissarissen geëvalueerd met een externe partij. Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, heeft de rvc besloten om dit eens in de zoveel tijd te doen om goed te kunnen reflecteren op haar eigen functioneren.

Toekomst

De koers is uitgezet, 2022 is het eerste jaar van de uitvoering van een nieuw strategisch plan. Dat vraagt veel aandacht. In 2022 staat de livegang van het programma Intelligente Brouwerij gepland voor vrijwel de gehele locatie Lieshout. Een belangrijk moment, want hier is veel in geïnvesteerd en hard aan gewerkt. Het stimuleert het bedrijf om verbeteringen aan te brengen in de manier van werken.

De komende jaren zal alles gericht worden op de uitvoering van het strategisch plan. Hierbij zal gericht geïnvesteerd worden in groei en duurzaamheid, met als doel het rendement verder te verbeteren. Als rvc volgen we de voortgang uiteraard op de voet.

Lieshout, 29 maart 2022

Dhr. J. W. Baud, voorzitter
Mevr. A. van Melick
Dhr. E. Lauwers
Dhr. A. Ruijs
Mevr. C.W.N. van Nieuwkerk