Ons
jaar
2022

In 2023 bouwen we voort op de strategische keuzes van 2022.

Peer Swinkels,
Chief Executive Officer
Peer Swinkels,<br> Chief Executive Officer
Royal Swinkels Family Brewers beter, gezonder en duurzamer maken: dat is de kern van onze strategie. Zo geven we ons familiebedrijf nog mooier door aan de volgende generaties. Onze jaarcijfers laten zien dat Swinkels Family Brewers financieel gezond is gebleven ondanks een aantal crisisjaren. Dat is in de eerste plaats een compliment aan onze medewerkers. In 2023 houden we de ingezette strategische koers vast in een uitdagende omgeving met voortdurend veranderende omstandigheden.

Swinkels Family Brewers had in de eerste twee maanden van 2022 nog steeds te maken met de impact van de COVID-19-pandemie, met name door horeca­sluitingen in Nederland en België. Hierna ging de horeca weer open en keerden evenementen zowel nationaal als internationaal terug op de agenda. Mensen konden elkaar weer ontmoeten in de horeca en op festivals om samen te genieten van een goed glas bier. Deze normalisatie heeft ons resultaat goed gedaan: het herstel is zichtbaar in onze cijfers.

Na de pandemie kregen we echter te maken met andere uitdagingen. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne stegen in korte tijd de prijzen van grondstoffen, materialen en energie. Daarnaast kregen we te maken met beschikbaar­heidsuitdagingen in de supply chain. We zochten en hervonden steeds onze balans in de veranderende omstandigheden. 2022 heeft ons het vertrouwen gegeven dat de ingezette strategische koers voor de komende jaren de juiste is.

De ‘Kracht van balans’ is dan ook het thema van ons jaarverslag van 2022. 

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen in 2022.

 • Situatie Oekraïne

  Situatie Oekraïne
 • Situatie Oekraïne

  De invasie van het Russische regime in Oekraïne hebben we vanaf het eerste moment sterk veroordeeld en we keuren deze ten zeerste af. Onze gedachten gaan uit naar de meer dan 44 miljoen Oekraïners wier levens zo hard wordt geraakt. We voelen een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de hulp die Oekraïners nu nodig hebben. Lees hierover meer in ‘lokale betrokkenheid‘ in dit verslag. Voor de meest actuele informatie over onze positie in Rusland verwijzen we naar onze website.

 • COVID-19: einde lockdowns en herstel

  COVID-19: einde lockdowns en herstel
 • COVID-19: einde lockdowns en herstel

  We zijn blij dat we elkaar weer buitenshuis kunnen treffen nu de COVID-19-pandemie grotendeels voorbij is. Het begin van 2022 werd nog gekenmerkt door lockdowns. Hierna trokken met name de verkopen in de horeca weer aan. Voor een deel van de medewerkers van Swinkels Family Brewers betekende het einde van de lockdown dat zij een hernieuwde balans moesten vinden tussen werken op kantoor en thuis. Dit hybride werken blijven we mogelijk maken.

 • Strategie

  Strategie
 • Strategie

  We zijn in 2022 gestart met de uitvoering van ons strategisch plan. De groeistrategie, die ons bedrijf toekomstbestendig maakt, is inmiddels ingevuld met concrete actieplannen per groeipijler. We zien hier direct resultaat van: we hebben de distributie van onze merken in West-Europa verbeterd, ons klantenbestand in verschillende verkoopkanalen uitgebreid en ons werkkapitaal verder gereduceerd. Om onze strategie verder uit te werken in actieplannen en te integreren in onze organisatie stelden we in 2022 een Chief Trans­formation Officer (CTO) in het executive team aan.

 • Beschikbaarheid grondstoffen

  Beschikbaarheid grondstoffen
 • Beschikbaarheid grondstoffen

  De beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen, materialen en machineonderdelen stonden in 2022 enorm onder druk. De historisch hoge inflatie speelde hierin een grote rol. We hebben daarom moeten zoeken naar andere bronnen om onze materialen in te kopen. Flexibiliteit was hierbij belangrijk.

  Al met al is het ons gelukt om kostenstijgingen binnen de perken te houden en beperkte beschikbaarheid het hoofd te bieden. Bij de planning van projecten in 2023 houden we rekening met langere en dus realistische levertijden, om de voortgang van onze projecten te waarborgen.

 • Horeca-vastgoed in België

  Horeca-vastgoed in België
 • Horeca-vastgoed in België

  We hebben in 2022 onze marktpositie in België versterkt door 94 horecalocaties over te nemen. Deze investering biedt niet alleen een gezond rendement, maar ook een diversificatie van onze activiteiten. Ook zien we deze vastgoedaankoop als een mooie investering in de toekomst van ons familiebedrijf.

 • Brouwerij in Cuba

  Brouwerij in Cuba
 • Brouwerij in Cuba

  In 2022 hebben we geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe brouwerij in Cuba, een land waar we al langer actief zijn via export. Het project ligt op schema en de verwachting is dat de eerste bieren er in 2023 gebrouwen zullen worden.

 • Groei en slimmer omgaan met kosten

  Groei en slimmer omgaan met kosten
 • Groei en slimmer omgaan met kosten

  Ons bedrijf heeft zich in 2022 hersteld van de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De verkoopvolumes groeiden, maar we werden geconfronteerd met forse kostenstijgingen. Kostenbeheersing bleef daarom ook na de pandemie een belangrijk thema. We bleven selectief in onze investeringen. We investeerden onder andere in de emissievrije mouterij in Eemshaven, de bouw van een nieuwe brouwerij in Cuba en de digitale transformatie van ons bedrijf.

  Dankzij volumegroei en kostenbesparingen heeft de winst zich na de COVID-19-pandemie in 2022 kunnen herstellen. De financiële positie van ons bedrijf is gezond. Dit is een mooie uitgangspositie om door te gaan op de ingeslagen weg en te blijven investeren in onze strategie voor de toekomst.

 • Wij werken als familiebedrijf met elkaar vanuit verbondenheid.

  Geert van Iwaarden,
  Chief Financial Officer
  Geert van Iwaarden, <br> Chief Financial Officer

Blik op de toekomst

In 2023 bouwen we consequent voort op het strate­gisch plan, waarvan de uitvoering startte in 2022. We scherpten de governance aan met een nieuwe samenstelling van het executive team, waarin nu alle divisies, HR, growth en transformatie zijn vertegenwoordigd. Hierdoor zorgen we dat ons bedrijf weerbaar blijft voor de toekomst. 

image

 • Grondstoffen

  Grondstoffen
 • Grondstoffen

  De grondstoffenmarkt blijft naar verwachting ook in 2023 krap. Gedreven door inflatie en beschikbaarheid zullen nieuwe kostenstijgingen onvermijdelijk zijn. We blijven ons daarom ook in 2023 scherp richten op het beheersen van onze kosten.

 • Intelligente Brouwerij

  Intelligente Brouwerij
 • Intelligente Brouwerij

  Voor ons grote digitale transformatieprogramma ‘Intelligente Brouwerij’ was 2022 een belangrijk jaar. De livegang van het programma vond plaats op 31 oktober voor de locatie Lieshout. Dit werd mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van ruim driehonderd medewerkers. Dat waarderen we zeer en we zijn bijzonder trots op hen.

  Binnen enkele jaren zullen we wereldwijd op dezelfde manier werken. Vanaf dat moment kunnen we met uitwisselbare data de schaalgrootte in ons bedrijf beter benutten. Het resultaat van het programma zal een grote efficiëntieslag betekenen en ons in staat stellen onze klanten nog beter te bedienen.

 • Circulariteit

  Circulariteit
 • Circulariteit

  Onze ambitie om volledig circulair te worden is ongewijzigd. De Swinkels Circularity Index (SCI) dient daarvoor als kompas. We hebben in 2022 onze SCI aangescherpt, waardoor de kwaliteit van onze meetmethode is toegenomen. Ons doel om in 2022 voor 58% circulair te ondernemen hebben we overtroffen door een score van 59% te behalen. Daarnaast hebben we ons in 2022 beziggehouden met het ontwikkelen van een meerjarenaanpak om ons doel van een volledig circulaire bedrijfsvoering te behalen.

  De emissievrije mouterij in Eemshaven is een voorbeeld van een project dat een grote bijdrage gaat leveren aan onze SCI-score. Deze stap in de energietransitie vraagt een forse investering, maar is van grote waarde voor ons en de klanten van Holland Malt. In 2022 hebben we de transitie verder vormgegeven, waardoor we in 2023 daadwerkelijk onze mouterij in Eemshaven kunnen ombouwen en vanaf medio april 2024 emissievrij kunnen opereren.

  In 2022 hebben we ons ook gecommitteerd aan het Science Based Targets initiative (SBTi). Dit houdt in dat we ons inzetten om de opwarming van de aarde met 1,5 graad te beperken in 2050. Deze doelstelling is onderdeel van onze klimaatstrategie, waarbij de focus ligt op het beperken van onze CO2-uitstoot. De afgelopen jaren hebben we daarin al mooie stappen gezet: sinds 2019 hebben we onze CO2-uitstoot met 37% kunnen verminderen.

 • Winnende familiecultuur

  Winnende familiecultuur
 • Winnende familiecultuur

  We zien de wereld om ons heen zoals we onze eigen familie zien. We hebben een maatschappelijke rol en willen ons bedrijf toekomstgericht doorgeven aan de volgende generatie. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid zit in het DNA van ons bedrijf. De komende jaren willen we deze verder verankeren in ons bedrijf. Niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten, consumenten en overige stakeholders.

  2022 was het jaar waarin medewerkers weer bij elkaar konden komen, om samen te werken, samen te winnen én samen het glas te heffen. Onze winnende familie­cultuur was voelbaar in het hele bedrijf. Een mooi voorbeeld hiervan is het weekend waarin de livegang van het programma Intelligente Brouwerij in Lieshout plaatsvond. Medewerkers zorgden er – na maanden van voorbereidingen en soms hoge werkdruk – samen voor dat de livegang goed verliep. Samen mijlpalen halen en successen delen: we zijn trots op deze grote prestatie. Deze saamhorigheid willen we de komende jaren vasthouden.

  We hielden in 2022 vast aan onze nieuwe manier van werken die door de COVID-19-pandemie nood­gedwongen is ontstaan. Alle medewerkers met niet-werkplekgebonden functies blijven op een hybride manier werken: afwisselend op kantoor en op afstand. Voor medewerkers met een functiegebonden werkplek hebben we deze werkplek geoptimaliseerd om het werken zo fijn, veilig en effectief mogelijk te maken.

  We investeren continu in de kwaliteit van werken en het welbevinden van onze medewerkers. In 2022 stelden we een nieuwe Chief People & Culture Officer (CPCO) aan in het executive team. We hebben er alle vertrouwen in dat zijn komst ertoe zal bijdragen dat Swinkels Family Brewers een aantrekkelijke werkgever is en zal blijven. Ons bedrijf kenmerkt zich door ondernemende geesten en dat willen we koesteren.

 • Focus op groei

  Focus op groei
 • Focus op groei

  De livegang van het Intelligente Brouwerij-programma vond plaats in 2022 in Lieshout. Nu het fundament staat, ligt de priori­teit in 2023 bij het stabiliseren en doorontwikkelen van dit nieuwe platform. We gaan het uitrollen naar alle andere delen van ons bedrijf en zullen nieuwe functionaliteiten toevoegen. We gaan steeds meer de vruchten plukken van onze inspanningen voor de digitale transformatie van ons bedrijf.

  Ook voor onze winnende familiecultuur ligt de focus in 2023 op het verstevigen van het fundament. Door middel van leiderschapsprogramma’s leggen we de focus op de sterke punten van ons bedrijf: ondernemerschap, samenwerken en onze focus op resultaat. We geloven in de kracht van onze mensen en investeren dus graag in hun ontwikkeling door middel van trainingen en opleidingen.

  In 2023 zetten we ons target voor de circulariteitsscore op 62%. Ook gaan we actief aan de slag met ons meerjarenplan om onze score te blijven verbeteren en daarnaast ‘net zero’ te zijn in 2050 op het gebied van CO2-emissies. Met onze initiatieven in circulariteit en duurzaamheid voldoen we aan het klimaatakkoord van Parijs, Europese en Nederlandse wetgeving, het ‘Fit voor 55’-plan en SBTi-richtlijnen.

  Met ons strategisch plan kiezen we nadrukkelijk voor investeringen om op lange termijn succesvol te blijven. Naast investeringen in machines en gebouwen denken we bij investeringen aan overnames, de bouw van nieuwe brouwerijen en mouterijen en het verder uitbouwen van bestaande bedrijfsonderdelen. Investeringen in bijvoorbeeld circulariteit en de Intelligente Brouwerij lopen parallel hieraan. Uiteindelijk hebben we maar één doel: ons bedrijf nog mooier doorgeven aan volgende generaties. 

Drie divisies, één strategie

image
 • Swinkels Family Brewers
  Goede prestaties
 • Swinkels Family Brewers

  Goede prestaties

  Onze ‘bierdivisie’ is in 2022 goed hersteld van de lock­downs. Ook maakten onze belangrijkste merken verdere groei door. Door de hoge prijsinflatie in verschillende markten zien we dat consumenten vanwege de druk op de koopkracht meer weloverwogen keuzes maken. Ons brede productportfolio en onze aanwezigheid in meerdere verkoopkanalen is daarbij in ons voordeel: we zien dat onze e-commerce en out-of-home-kanalen verder groeiden.

  De Swinkels Family Brewers-divisie richtte zich in 2022 meer op lokalisatie in markten als Afrika en het Midden-Oosten. Ook hebben we ingezet op het uitbreiden van onze aanwezigheid in de verschillende verkoopkanalen in West-Europa om consumenten verder kennis te laten maken met onze merken. In 2023 gaan we door op de ingeslagen weg: we breiden onze buitendienst uit en trainen onze medewerkers om onze distributie te vergroten.

  We blijven werken aan de groei van onze merken. Ook hebben wij acties ondernomen om de complexiteit in de operatie te reduceren. Dit doen we onder andere door het stopzetten van stock keeping units (SKU’s ). We leveren niet in op de diversiteit van ons portfolio, maar beperken wel de complexiteit in de productie. Hierdoor bieden we meer ruimte aan innovatie.

 • Holland Malt
  Richting de eerste emissievrije mouterij
 • Holland Malt

  Richting de eerste emissievrije mouterij

  Holland Malt boekte goede resultaten in 2022. Het was een uitdagend jaar, waarin deze divisie te maken kreeg met forse prijsstijgingen en beperkte beschikbaarheid van gerst in de supply chain. Ondanks deze uitdagingen bleven de mouterijen van Holland Malt op volle capaciteit draaien. Hierdoor is Holland Malt in staat geweest om de resultaten en de winstgevendheid goed te beschermen.

  De realisatie van de emissievrije mouterij in Eemshaven loopt op schema, ondanks de uitdagingen in de grond­stoffenmarkt. We verwachten dat medio april 2024 het volledige moutproces emissievrij is, wat uniek is op deze schaal. De installatie van de grootste warmtepompen in de voedings- en drankindustrie in Europa is hierbij een mooie bijdrage op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Habesha
  Stabiliteit na uitdagend jaar
 • Habesha

  Stabiliteit na uitdagend jaar

  In 2022 was er sprake van positieve ontwikkelingen bij onze brouwerij Habesha in Ethiopië. De rust keerde terug in het land. De spanningen rondom het gewapend conflict in het noorden namen af. Daarnaast verminderde de impact van overheidsmaatregelen met betrekking tot de COVID-19-pandemie. Daar zijn we erg blij om, want de veiligheid van onze medewerkers en relaties daar is het allerbelangrijkste.

  Onze brouwerij deed ook goede zaken in 2022. Het in 2021 geïntroduceerde Habesha tapbier werpt zijn vruchten af. Ook Kidame bier en de non-alcoholische moutdrank Negus worden goed ontvangen door de markt. De volumes in onze brouwerij nemen toe, wat een positieve bijdrage levert aan de winstgevendheid van de divisie. Het portfolio van Habesha werd in 2022 verder uitgebreid door de introductie van Feta, een bitter bier.

  De wisselkoers van de lokale munteenheid Birr is gestabiliseerd, wat een positieve uitwerking op de resultaten heeft. Stabiliteit in de politiek en de economie zijn goed voor Ethiopië en ook voor onze activiteiten daar. Voor 2023 hopen we op voortdurende stabiliteit.