Ons
jaar
2021

2021 was het jaar dat we sterker uit de crisis kwamen.

Peer Swinkels,
Chief Executive Officer
Peer Swinkels,<br> Chief Executive Officer
Sterker uit de crisis komen. Dat was vanaf het eerste moment dat de pandemie zich openbaarde steeds ons motto. En we kunnen nu constateren dat we hierin geslaagd zijn. Het bedrijf is qua winstgevendheid bijna weer op het niveau van voor COVID-19, terwijl we er daarnaast in geslaagd zijn om onze financiële positie te versterken. Ondanks een buitengewoon uitdagend jaar hebben we ook groei van onze verkopen kunnen realiseren. Dat is in de eerste plaats een groot compliment aan onze medewerkers. Met onze manier van samenwerken, flexibel handelen en onze aanhoudende blik vooruit hebben we onze winnende familiecultuur gestalte kunnen geven.

Naast de pandemie, die de wereld opnieuw in haar greep hield, kregen we te maken met diverse andere uitdagingen van formaat. Een burgeroorlog in Ethiopië, fikse kostenstijgingen en inflatie, en tekorten aan grondstoffen en materialen vroegen soms het uiterste van onze operatie. Terwijl we noodgedwongen hard werkten aan een betere balans en winstgevendheid, richtten we onze blik steeds vooruit. We bouwden onze strategie uit, deden nieuwe investeringen en konden opnieuw een mooie stap zetten op het gebied van circulariteit. 

‘Blik vooruit’ is dan ook ons thema van dit jaarverslag. 

Lees hieronder meer over verschillende onderwerpen in 2021.

 • Nederland hard getroffen door COVID-19

  Uitdaging

  Nederland hard getroffen door COVID-19
 • Nederland hard getroffen door COVID-19

  Nederland begon en eindigde het jaar met een lockdown. De horeca was in totaal zeven van de twaalf maanden beperkt geopend of zelfs helemaal gesloten. Alleen in Nederland heeft ons bedrijf een eigen dranken­groot­handel, waarbij we dranken grotendeels zelf distribueren via onze eigen logistiek. Dit gaat gepaard met hoge vaste lasten, aangezien de kostprijs van dranken in de horeca voor het grootste deel bepaald wordt door de distributiekosten. Daarnaast zijn we in Nederland ook actief met eigen vastgoed en zijn we vaak als financier in de horeca betrokken. Op alle vier die gebieden werden we geraakt. De gevolgen waren groot. Tegelijkertijd zagen we al de positieve effecten van de kostenmaatregelen die we in 2020 in het hele bedrijf, van inkoop tot verkoop en onderhoud, hebben genomen. Vooral in het eerste kwartaal moesten we alle zeilen bijzetten. Vanaf de zomer, toen het land weer openging, keerden de resultaten ten goede.

 • Andere landen en de pandemie

  Uitdaging

  Andere landen en de pandemie
 • Andere landen en de pandemie

  Net als in Nederland hebben we in België veel activiteiten in de horeca. Ook daar had de horecasluiting – hoewel minder lang – grote impact. Doordat het steunpakket van de Belgische overheid sterk in elkaar zit, hebben we de impact van COVID-19 op ons Belgische bedrijf kunnen beperken. In andere Europese landen, zoals Frankrijk en Italië, is de retail het belangrijkste afzetkanaal. Supermarkten profiteerden juist van de horecasluiting, wat we terugzien in de resultaten daar.

  Ook in alle andere landen waarin we actief zijn kampten we met de gevolgen van COVID-19. De komst van de omikron-variant van COVID-19 aan het einde van het jaar was een extra dreun en voelde als een grote teleurstelling. Veel evenementen werden opnieuw afgelast en openingstijden voor de horeca beperkt. Met alle gevolgen van dien voor de werkzaamheden van onze collega’s en de omzet.

 • Ethiopië in oorlog

  Uitdaging

  Ethiopië in oorlog
 • Ethiopië in oorlog

  De gespannen politieke situatie in Ethiopië, waar onze brouwerij Habesha is gevestigd, gaf ons veel zorgen over de lokale bevolking en onze medewerkers aldaar. Voor gezinnen van medewerkers maakten we een plan voor repatriëring of evacuatie. Uiteindelijk kwamen de aanvallende troepen tot op zestig kilometer van de brouwerij en werd deze niet direct geraakt. Niettemin maakte de grote onrust in onder andere het noorden het vrijwel onmogelijk ons bier in dat gebied te distribueren. Daarnaast kampt het land met devaluatie van de lokale munt.

 • Grondstoffenmarkt ontwricht

  Uitdaging

  Grondstoffenmarkt ontwricht
 • Grondstoffenmarkt ontwricht

  De ontwrichtende invloed van COVID-19 op de markt van grondstoffen, materialen en transport zorgde voor veel onzekerheid. Er ontstonden geregeld tekorten. Sommige leveranciers konden de vraag niet bijbenen en kampten met leveringsproblemen. Dankzij de inspanningen van onze inkoop- en supplychain medewerkers had dit een beperkt effect op onze productie. Daar kwamen nog forse prijsstijgingen in onder meer materialen, energie en transport en de wereldwijde inflatie bij.

 • Verder bouwen op ingeslagen weg

  Aanpak

  Verder bouwen op ingeslagen weg
 • Verder bouwen op ingeslagen weg

  Ondanks al deze en andere uitdagingen was 2021 het jaar waarin we verder hebben doorgepakt op de noodzakelijke maatregelen van 2020. Zorg voor de gezondheid van onze medewerkers bleef uiteraard onze topprioriteit. Het crisismanagementteam, dat we in 2020 inrichtten, bleef het hele jaar actief. We merkten dat de lessen die we in 2020 leerden ons wendbaarder maakten bij het implementeren van de pandemiemaatregelen.

  Het strategiehuis, dat we in 2020 introduceerden, werd verder uitgebouwd. We ‘keken onder de motorkap van het bedrijf’, op zoek naar grote kansen en verbeter­potentieel voor onze mout- en bieractiviteiten. Die hebben we vertaald in programma’s waarmee we de komende jaren gaan investeren in datgene dat het grootste potentieel heeft. Geert: “Het heeft de organisatie veel energie gegeven om samen naar de lange termijn te kijken en met elkaar te werken aan het bouwen van een nog sterker bedrijf.’’

  Het fundament onder ons strategiehuis bleef pal overeind. De purpose, die we vorig jaar formuleerden, bleek in 2021 een passend kompas bij belangrijke beslissingen. ‘Seeing the world as our family’ bepaalt onze manier van werken in het hele bedrijf en hoe we omgaan met onze omgeving, of het nu gaat om het werven van nieuwe medewerkers of een go/no go voor een belangrijke investering.

  Op de verschillende pijlers van ons strategiehuis, zoals de digitale transformatie naar de Intelligente Brouwerij, de winnende familiecultuur en circulariteit, boekten we mooie resultaten:

  • Intelligente Brouwerij: de start van de ingebruikname van enkele onderdelen van het systeem was veelbelovend. En we werkten met man en macht aan de grote eerste livegang van ons nieuwe SAP S/4HANA Cloud platform in 2022.
  • Winnende familiecultuur: de manier waarop wij als familiebedrijf werken vanuit verbondenheid heeft een nieuwe dimensie gekregen tijdens de pandemie. Onze medewerkers legden een bewonderenswaardige flexibiliteit aan de dag. Ze waren trouw, ook als afstand houden in hun functie niet mogelijk was. We hebben er hard aan gewerkt teams aangesloten te houden en nieuwe medewerkers welkom te heten. Onze ervaringen bundelen we in een nieuwe way of working, waarvoor we een nieuw beleid introduceerden.
  • Circulariteit: ondanks de uitdagende omstandigheden hebben we stug doorgewerkt aan onze circulariteitsambitie. We zijn er trots op dat de circulariteitsdoelstelling voor 2021 is behaald. We ondernemen nu al voor 56% circulair.

  Op alle onderdelen van de Swinkels Circularity Index zijn stappen gezet. Een van de hoogtepunten is de aftrap van de ontwikkeling van de eerste emissievrije mouterij ter wereld in Eemshaven. Ontwikkeling in de kennis over circulariteit maakte het nodig onze Swinkels Circularity Index opnieuw te valideren en aan te scherpen. Met behulp van input van onze stakeholders hebben we dit voortvarend opgepakt.

 • Markt en portfolio

  Aanpak

  Markt en portfolio
 • Markt en portfolio

  De biermarkt groeide weer in 2021 en dat zien we terug in onze resultaten. Hoewel van oudsher bekend van het merk Bavaria, heeft ons bedrijf momenteel een zeer breed portfolio. In 2021 breidden we dit portfolio uit met onder andere Rodenbach Red Tripel, Estaminet Refined Lager en Hollandia Light, maar ook met alcoholvrije en alcoholarme alternatieven zoals La Trappe Nillis en Cornet Alcohol-free. We zijn trots op de overname van Uiltje Brewing Company, een creatief merk met veel potentie in het modern craft-segment. Dat is een onderscheidend segment waarvoor we nog veel mogelijkheden zien, zowel in retail als horeca. Een mooi voorbeeld is de verkrijgbaarheid van de verse bieren in blik van Uiltje Brewing Company bij toprestaurant De Librije. Ondanks de lockdowns hebben we in 2021 ingezet op horeca en events. Dit zijn kansrijke kanalen om de consument verder kennis te laten maken met onze merken, zo laten groeicijfers en marktaandelen zien. Ook de directe benadering met consumenten hebben we verder uitgebreid, door investeringen en een professionaliseringsslag in e-commerce. Consumenten weten onze platformen steeds beter te vinden. Een mooie aanvulling op onze multichannel benadering.

 • Flexibel en financieel gezond

  Resultaten

  Flexibel en financieel gezond
 • Flexibel en financieel gezond

  Het bedrijf is wendbaarder geworden. We zijn beter in staat gebleken ons direct aan te passen, kostenmaatregelen te treffen, maar ook de business weer op te starten na een lockdown die enorme druk op onze organisatie legde.

  Dat we in de afgelopen twee jaar kosten structureel naar beneden brachten, maakt groei van de winstgevendheid in de toekomst mogelijk. Door de cash-maatregelen van 2021 is het werkkapitaal verbeterd. Daardoor is meer ruimte ontstaan om te investeren in een groot intern project als de Intelligente Brouwerij, maar ook in de emissievrije mouterij van Holland Malt.

  We hebben onze financiële doelen in 2021 kunnen behalen, waarmee de winst aanzienlijk hoger uitvalt dan vorig jaar. De financiële situatie van het bedrijf is verstevigd en heel gezond, een prachtige uitgangspositie voor onze groeistrategie.

  De turbulentie in de afgelopen twee jaar is uniek in de geschiedenis van ons bedrijf. We zijn buitengewoon trots en dankbaar dat we hier door de flexibiliteit en inzet van al onze medewerkers zo succesvol doorheen hebben kunnen navigeren. Een prestatie van formaat die ook veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

 • Wij werken als familiebedrijf met elkaar vanuit verbondenheid.

  Geert van Iwaarden,
  Chief Financial Officer
  Geert van Iwaarden, <br> Chief Financial Officer

Blik op de toekomst

We zijn een sterk bedrijf dat de toekomst begint met een zeer gezonde financiële basis. We hebben lessen geleerd en succesverhalen gecreëerd waarop we verder kunnen bouwen. Er is veel geloof in onze brouwerijen en onze sterke merken. Ook voor onze mensen en brouwerij in Debre Birhan ziet het er rooskleuriger uit nu de politieke situatie in Ethiopië in rustiger vaarwater is gekomen. 

image

We verwachten dat 2022 nog een jaar van herstel zal zijn.

Vanwege de onzekerheid rondom COVID-19, de oorlogssituatie in Oekraïne en de toegenomen inflatie verwachten we dat 2022 een uitdagend jaar zal zijn. Hierbij zijn we uiteraard ook afhankelijk van mondiale ontwikkelingen en overheidsbeslissingen.

 • Intelligente Brouwerij

  Intelligente Brouwerij
 • Intelligente Brouwerij

  Voor ons grote programma Intelligente Brouwerij, waaraan we nu al enkele jaren met man en macht werken, wordt 2022 een belangrijk jaar. In 2022 staat de livegang gepland voor vrijwel de gehele locatie Lieshout, zowel het hoofdkantoor als de productielocaties. Digitale dashboards met continu actuele kwaliteitsinformatie gaan het ons vanaf dat moment eenvoudiger maken om de juiste keuzes te maken. Binnen enkele jaren zullen we wereldwijd op exact deze zelfde manier werken. Vanaf dat moment kunnen we hierdoor uitwisselbare data de schaalgrootte in ons bedrijf beter benutten. Het resultaat van het programma Intelligente Brouwerij zal een grote efficiëntieslag betekenen en ons in staat stellen om onze klanten nog beter te bedienen.

 • Circulariteit

  Circulariteit
 • Circulariteit

  Onze ambitie om volledig circulair te worden is ongewijzigd. De Swinkels Circularity Index dient daarvoor als kompas en we zijn blij met de positieve feedback die wij hierop ontvangen van stakeholders. Wel zien we dat circulariteit nog een vrij jonge wetenschap is en daardoor veel in beweging is. We moeten voortdurend beoordelen of onze manier van meten en wegen nog aansluit bij de laatste ontwikkelingen. Analyse van het model samen met stakeholders leidt tot enkele aanscherpingen in de weging voor 2022 en de jaren daarna. Vanaf 2022 gaan we ook de systematiek van SBTi, Science Based Targets initiative, implementeren en zullen we een klimaatstrategie uitrollen als onderdeel van onze circulariteitsambitie. De emissievrije mouterij in Eemshaven zal een grote bijdrage gaan leveren aan onze SCI-score op het onderdeel energie. Deze veelbelovende ontwikkeling vraagt de komende jaren ook een forse investering, maar is van grote waarde voor ons en voor de klanten van Holland Malt.

 • Winnende familiecultuur

  Winnende familiecultuur
 • Winnende familiecultuur

  In 2022 lanceren we onze new way of working. Alle medewerkers met niet-werkplekgebonden functies gaan over op een hybride manier van werken: afwisselend op kantoor en op afstand. Voor medewerkers met een functiegebonden werkplek kijken we hoe we die werkplek kunnen optimaliseren om het werken zo fijn, veilig en effectief mogelijk te maken. De komende periode wordt een periode van experimenteren en ervaren wat voor ons bedrijf wel en niet werkt. We ondersteunen medewerkers in deze nieuwe manier van werken met nieuwe tools, zoals een app om een werkplek te reserveren. Minder locatiegebonden werken creëert ook nieuwe verbindingen en interactie tussen medewerkers.

 • Focus op groei

  Focus op groei
 • Focus op groei

  In ons nieuwe strategisch plan hebben we keuzes gemaakt gericht op groei. We hebben onder andere kansen gedefinieerd in het vergroten van het rende­ment op investeringen. We kiezen nadrukkelijker voor investeringen die we nodig hebben om op lange termijn succesvol te blijven. Met als uiteindelijk doel de organisatie mooier door te geven aan volgende generaties. Naast investeringen in machines en gebouwen denken we bij investeringen aan overnames, de bouw van nieuwe brouwerijen en mouterijen en het verder uitbouwen van bestaande bedrijfsonderdelen. Bestaande investeringen in bijvoorbeeld circulariteit en de Intelligente Brouwerij lopen parallel hieraan. We verwachten van al deze investeringen de komende jaren effect te zien in de vorm van verdere groei van de resultaten. 

Eén strategie, drie divisies en tientallen uitdagingen

De gevolgen van de pandemie lieten zich zeker nog voelen, in sommige landen meer dan in andere. Toch was 2021 over het geheel genomen vooral wereldwijd een jaar van herstart. Een direct gevolg daarvan waren supply chain issues. Ontwrichting van containertransport zorgde voor onzekerheid over de beschikbaarheid van materialen zoals blik, hout en kroonkurken. De enorme inflatie maakt het een uitdaging om te balanceren tussen het aantrekkelijk geprijsd houden van onze producten en het verantwoord opvangen van de extra kosten door gestegen inkoopprijzen van grondstoffen en materialen. 

Het strategiehuis, dat ons helpt het familiebedrijf toekomstbestendig te maken, werkten we verder uit met een vijfjarenstrategie voor zowel de holding als de drie divisies. Met een focus op groeien rendement, geven we nieuwe impulsen aan de kern van ons bedrijf, aan het ontwikkelen van nieuwe en het versterken van bestaande markten en zetten we verder in op het ontwikkelen van onze bier- en moutbusiness.

 • Swinkels Family Brewers
  Ondernemen in crisistijd
 • Swinkels Family Brewers

  Ondernemen in crisistijd

  De divisie Swinkels Family Brewers bestaat uit verschillende businessunits. De verschillen tussen deze businessunits waren in 2021 groot, ook omdat elk land een andere COVID-19-aanpak kende. De resultaten in Nederland en België leden opnieuw onder de lockdowns in de horeca. In deze landen zijn we sterk vertegenwoordigd in de horeca, dus de gevolgen van een sluiting zijn aanzienlijk. Gelukkig zagen we ook herstel: in België was de verkoop binnen korte tijd weer op niveau. In Nederland kregen we eind 2021 nog een tweede lockdown te verwerken, wat het resultaat drukte.

  In België heeft Cornet zich uitzonderlijk goed ontwikkeld, wat het tot een van onze snelst groeiende merken maakt. We introduceerden in 2021 onder andere de Cornet Alcohol-free en Cornet Spirit, maar zien nog veel meer mogelijkheden voor dit merk.

  In Zuid-Europa gooide 8.6 hoge ogen, dankzij onze sterke aanwezigheid in retail in deze landen. Ook horeca is in deze landen een interessante markt, waarin we potentieel zien voor onze biermerken.

  Bavaria Malt liet, mede dankzij succesvolle campagnes en de introductie van Bavaria Malt Cola, een mooie groei zien in Afrika en het Midden-Oosten.

 • Holland Malt
  Strategische keuzes betalen uit
 • Holland Malt

  Strategische keuzes betalen uit

  In 2021 boekte Holland Malt, net als in 2020, goede resultaten. De moutvolumes zijn verder opgeschroefd en de capaciteit is daarmee volledig benut. Dit ondanks de druk op de biermarkt. Ook het rendement was positief en de winst nam verder toe.

  Holland Malt is op alle gebieden in de moutsector heel competitief, zoals een benchmark in 2021 ook liet zien. Het bedrijf is goed gepositioneerd. De strategische ligging aan het water biedt een uitstekende positie voor export- en invoerstromen. Ook de schaalgrootte maakt het mogelijk hier kostenefficiënt een kwaliteitsaanbod te produceren. De divisie blijkt in staat om moeilijke marktomstandigheden op te vangen. Het resultaat stemt tot tevredenheid en laat ook nog groeimogelijkheden zien.

  In 2021 is verder gewerkt aan differentiatie op het gebied van duurzaamheid. Eind 2021 is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een eerste emissievrije mouterij in Eemshaven. Daarmee lopen we voorop in de industrie op het gebied van duurzaamheid en het hergebruik van energie. In 2022 moet vanwege de bouw de productie in Eemshaven mogelijk tijdelijk worden stilgelegd, wat een klein negatief effect kan hebben op het resultaat. Het resultaat van de duurzame ontwikkeling zal vanaf 2024 zichtbaar worden.

 • Habesha
  Grote uitdagingen
 • Habesha

  Grote uitdagingen

  Voor onze Ethiopische brouwerij was 2021 een uitermate uitdagend jaar. Gezien de omstandigheden zijn de resultaten bemoedigend te noemen. De verkochte volumes liggen iets hoger dan die in 2020 en de winstmarges zijn op peil gebleven. En dat ondanks drie uitzonderlijke omstandigheden: een sterke devaluatie van de lokale munt, de Ethiopische birr, de impact van COVID-19 en een groot gewapend conflict in het land.

  Het was eerder onrustig in Tigray, het noordoosten van Ethiopië. Dat dit leidde er al toe dat verkoop in een deel van het land vrijwel onmogelijk geworden was. In 2021 ontstond de dreiging dat dit zich zou uitbreiden naar het gebied waar de brouwerij is gevestigd. Onmiddellijk zijn maatregelen genomen om de veiligheid van onze medewerkers en hun familie te waarborgen. Gelukkig bereikten de onlusten de brouwerij uiteindelijk niet. Tegen de achtergrond van deze uitdagingen heeft Habesha een mooi resultaat neergezet. Er was zelfs ruimte voor de introductie van tapbier. Dit is een segment, zeker in de hoofdstad Addis Abeba, waar we veel van verwachten.